Algemene voorwaarden

Sinds: Mei 2024

Lees deze voorwaarden alstublieft aandachtig, voordat u gebruikmaakt van de website en diensten van Decaigny BV.

Door het gebruik van onze website of onze diensten, verklaart u dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en hieraan verbonden bent.

§ 1 Algemene zaken en contract

 1. De internetsite www.cashyourcar.be is een website, dat onder het domein van Decaigny BV valt, gelegen aan de Reperstraat 157, 8870 Izegem (hierna "Decaigny" of "Wij"). Met deze website willen wij consumenten en andere bezoekers (hierna "gebruiker") over onze website en diensten informeren.
 2. Onze website biedt gebruikers de mogelijkheid om bepaalde voertuiggegevens in te vullen, om vervolgens een online-taxatie van zijn voertuig te krijgen. De online-taxatie is geheel vrijblijvend.
 3. De huidige algemene voorwaarden (hierna "AGV") gelden voor het gebruik van onze website en diensten. Deze AGV zijn bindend en worden in elk geval gehanteerd. Wij behouden ons het recht om deze AGV op elk moment en zonder het noemen van redenen te veranderen.

§ 2 Online-taxatie

 1. Onze website biedt gebruikers de mogelijkheid om bepaalde voertuiggegevens in te vullen, om vervolgens een online-taxatie van zijn voertuig te krijgen. De online-taxatie dient slechts als informatie over een mogelijke verkoopprijs voor uw voertuig.
 2. De online-taxatie van onze website vormt geen bindend koopaanbod van Decaigny BV, noch een bindend verkoopsbod van de eigenaar van het voertuig.
 3. Een aankoop van een voertuig door Decaigny of een affiliatie vindt in regel pas plaats na de beoordeling van het voertuig door een van onze experts in een van onze vestigingen.
 4. Iedere taxatie, die online wordt verkregen of per email naar de gebruiker wordt gestuurd, is gebaseerd op de door de gebruiker ingevoerde gegevens van het voertuig.

§ 3 Gebruikersrechten

 1. Gebruikers hebben in het kader van deze gebruikersvoorwaarden het recht om een kopie te maken van het online-taxatie formulier, wat door Decaigny is samengesteld.
 2. Het gebruik is uitsluitend toegestaan voor individueel en niet-commerciële doeleinden. Gebruikers mogen de online gegevens noch volledig, noch gedeeltelijk voor de opbouw van een eigen database in iedere mediale vorm en/of voor commerciële doeleinden te gebruiken.
 3. Het is verboden ongepast gebruik te maken van onze diensten en ons hierbij te belemmeren.
 4. Gebruikers mogen zonder onze schriftelijke toestemming geen onderdelen van onze diensten extraheren en/of hergebruiken. In het bijzonder mogen gebruikers zonder de schriftelijke toestemming van Decaigny BV geen data mining, geen robots of vergelijkbare dataverzamelaars gebruiken, om alle wezenlijke onderdelen van onze diensten voor hergebruik te extraheren.
 5. De integratie of andere verbinding in onze dienstverlening, zonder schriftelijke toestemming van Decaigny is niet toegestaan.
 6. Presentatie en functionaliteit van onze diensten kunnen verschillen per apparaat - bijvoorbeeld via de internetsite of via de mobiele telefoon. Het ligt aan de techniek in hoeverre u gebruik kunt maken van de functies van onze website.
 7. De gebruiker verleent Decaigny het onbeperkte en overdraagbare recht om de inhoud, die de gebruiker aan Decaigny overgedragen heeft, zoals voertuiggegevens en foto's in het kader van de taxatie van een voertuig in een vestiging van Decaigny, online en offline te gebruiken.

§ 4 Vrijwaring

 1. Wij staan niet garant voor technische mankementen. Met name voor de constante en ononderbroken beschikbaarheid van de website of voor de correcte weergave door de van de gebruiker ingevoerde inhoud.
 2. In het geval dat het aanbod niet aankomt kan de gebruiker contact opnemen met onze klantenservice via info@cashyourcar.be.

§ 5 Privacybeleid

 1. De bescherming van persoonsgegevens en de privésfeer van de gebruiker van onze website worden erg serieus genomen. Om een maximale bescherming te handhaven, is het voor ons vanzelfsprekend dat wij aan alle wettelijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming voldoen.
 2. Verantwoordelijke instantie en dienstverlener is Decaigny BV, Reperstraat 157, 8870 Izegem, tel: 051 31 66 66, e-mail: info@cashyourcar.be, BE0553494965 (“DECAIGNY”). U kunt voor alle vragen, wat betreft het privacybeleid, terecht bij Decaigny. Het beste per email naar info@cashyourcar.be.
 3. Persoonsgegevens zijn gegevens, waar een gebruiker individueel invloed op kan hebben. Daarbij hoort bijvoorbeeld het email-adres of telefoonnummer. Via onze website verzamelen wij persoonlijke gegevens, wanneer de gebruiker deze aan ons verstrekt. In het kader van de online- taxatie van een voertuig is dit het geval.
 4. Wij gebruiken deze informatie, voor zover dit nodig is om onze diensten te verlenen aan de gebruiker. Commercieel gebruik van de gegevens gebeurt uitsluitend met het oog op zelfpromotie (inclusief de aanbeveling reclame) door ons of verbonden bedrijven. Uw email-adres gebruiken wij, om u op de hoogte te stellen van vergelijkbare producten of diensten.

§ 6 Aansprakelijkheidsbeperking

 1. We proberen er altijd voor te zorgen, dat de diensten van DECAIGNY zonder storingen en foutloos beschikbaar zijn. Doordat wij afhankelijk zijn van het internet kan dit helaas niet gegarandeerd worden. Ook uw toegang tot onze website kan onderbroken worden of beperkt zijn, wegens onderhoud o.i.d. We proberen de frequentie en duur van deze storingen te beperken.
 2. In het geval van enige nalatigheid in contractuele verplichtingen, is DECAIGNY niet aansprakelijk. Bovendien is DECAIGNY niet aansprakelijk voor veroorzaakte schade door nalatigheid. Hierbij beperkt zich de nalatigheid door de gemiddelde schade.
 3. De bovenstaande beperkingen zijn niet van toepassing op schade, als gevolg van gezondheidsproblemen of dergelijke lichamelijke klachten.
 4. Voor zover de aansprakelijkheid van DECAIGNY uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, vertegenwoordigers en freelancers.
 5. De inhoud van deze website wordt met de grootste zorg samengesteld. DECAIGNY neemt echter geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze inhoud. Het gebruik van online inhoud is op eigen risico.

§ 7 Geschillen

Alle geschillen, controverses of claims voortvloeiend uit of met betrekking tot deze overeenkomst, inclusief de interpretatie, geldigheid, uitvoering of beëindiging ervan, zullen worden beslecht door middel van bemiddeling. De partijen zullen zich inspannen om het geschil binnen redelijke termijn en in goed vertrouwen op te lossen via een bemiddelingsprocedure. Indien het geschil niet binnen 30 dagen na de schriftelijke kennisgeving van het geschil kan worden opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Kortrijk, waarbij beide partijen hierbij onherroepelijk en uitdrukkelijk de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken aanvaarden.

§ 8 Lopend krediet of financiering

 1. Indien de verkoper een lopend krediet en/of onderpand heeft op het voertuig dat hij/zij wenst te verkopen is hij/zij hiertoe verplicht dit uiterlijk, vrijwillig en aan het begin van een taxatie te vermelden. Zelfs indien hij/zij hier niet expliciet naartoe gevraagd is.

 1. Hij/zij is bovendien verplicht hiertoe het officiële openstaande saldo kenbaar te maken door middel van een officiële schriftelijke verklaring (of afbetalingstabel) van de betrokken kredietmaatschappij of financieringsinstelling en het invullen van een volmacht voor het opvragen van het betreffende dossier.
 2. Het niet doorgeven of bewust achterhouden van dergelijke informatie of documenten geeft recht tot een onherroepelijke annulatie van de overeenkomst alsook een schadevergoeding voor alle commerciële, economische en juridische kosten en risico’s.

§ 9 Auteursrecht en licenties

 1. Alle handelsmerken, logo's, teksten, afbeeldingen en andere gegevens op onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. De verandering, verdere verwerking en gebruik van media in alle soorten is strikt verboden. Een ander gebruik is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van ons.
 2. Het ongeoorloofde gebruik van onze informatie, zoals logo's of handelsmerken van derden, die op onze website getoond worden, schenden onze rechten en de rechten van derden. Dit is niet toegestaan.

§ 10 Salvatorische clausule

Indien deze algemene voorwaarden ongeldig verklaard worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Er wordt geacht overeen te komen over een geldige bepaling, die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

§ 11 Toepasselijk recht, plaats van handeling en rechtelijke positie

Uitsluitend het recht van het Koninkrijk België geldt. Plaats van handeling en rechtelijke positie is Izegem.